Spiritueel Coaching/Healing


Spiritueel Coaching
Tijdens een spiritueel coachingsgesprek wordt inzicht geboden over het ontstaan en de ontwikkeling van emotionele problemen en van gedachten en gevoelens die zijn weggedrukt of ontkend. Dit ondersteunt de cliënt bij de ontwikkeling van een positieve houding ten opzichte van zichzelf en waarneming van de wereld om zich heen.

Healing
In en om ons lichaam stroomt energie. Hoewel de meeste mensen dit niet concreet kunnen waarnemen kun je deze energiestroom bewust ervaren. Als de energie niet vrij kan stromen kan dit een negatieve uitwerking hebben op je gevoel van geluk, je relaties en je werk. Energetische blokkadeauthentiek zijns kunnen zich uiten in fysieke klachten en ziektes. Emotioneel komen energieverstoringen tot uiting in stress,onzekerheid en een ongelukkig gevoel. De energiestroom wordt tijdens de healing weer gestimuleerd om te gaan stromen. Dit gebeurd doordat de healer op een diep wezenlijk niveau contact maakt met de cliënt en deze in verbinding brengt met het eigen helend vermogen. Oorzaken van blokkades in het energieveld zijn vaak :

  • vastgeroeste patronen of denkbeelden
  • onvoldoende of niet verwerkte emoties
  • onvoldoende of niet verwerkte ervaringen
  • teveel stress