blog

Het ene spirituele pad versus het andere pad van spiritualiteit.

Er is de laatste paar jaar in de wereld van spiritualiteit een verschuiving opgetreden. Doordat veel mensen zich met spiritualiteit zijn gaan bezighouden zijn er veel verschillende spirituele stromingen ontstaan. Hierdoor ook veel desinformatie, deels vanuit liefdevolle bedoelingen en soms juist met de bedoeling om afhankelijkheid te creëren. Maar dit artikel gaat niet over wat er “mis” is in de new age beweging of in wat tegenwoordig de geluksindustrie wordt genoemd, maar wil ik mijn persoonlijke visie en ervaring over twee manieren van spiritualiteit beleving beschrijven.

Allereerst wil ik benadrukken dat het ene niet beter is dan het andere. Het is alleen anders en creëert daardoor andere consequenties en een andere manier van leven en ervaren.

Spiritualiteit is ontstaan doordat de mens de verbinding met z’n oorspronkelijke inner spirit is kwijtgeraakt. De behoefte aan deze verbinding is blijven bestaan omdat dit onze kernessentie is.
Je zou dus kunnen zeggen dat spiritualiteit de zoektocht is van de mens naar een bewuste verbinding met z’n oorspronkelijke innerlijke spirit.

Het ene pad versus het andere pad.

Het ene pad gaat onder andere over mediteren, visualiseren en het bestuderen van kennis en informatie over het spirituele pad. (van buitenaf). Zoals bijvoorbeeld de kennis van een guru, zelfbenoemd meester of de boodschappen van de engelen die doorgegeven worden door een
medium. 
Door te gaan mediteren en visualiseren dat we gelukkig zijn of door bijvoorbeeld te vragen aan de engelen ons verdriet weg te nemen voelen we ons goed. Het is namelijk zo dat ons brein het verschil tussen gedachte en werkelijkheid niet kent dus voelen we ons ook daadwerkelijk beter. En met dat goede gevoel gaan we dan weer verder met ons leventje zoals we gewent zijn. Om vervolgens als we ons minder prettig voelen weer te gaan mediteren en visualiseren. Een ander voorbeeld is naar een lezing of workshop gaan met onderwerpen als mindfullness of leven vanuit je hart waar je veel mooie dingen hoort en je een geweldig gevoel krijgt over hoe je gelukkig kan leven, om vervolgens dat fijne gevoel in de loop van de dagen kwijt te raken door de bezigheden en patronen van alle dag. Dit is een manier van spiritualiteit beleving die lange tijd prima kan werken. Er is in principe helemaal niks mis mee. Alleen is het niet meer voldoende voor sommige mensen. Een innerlijke drang naar het werkelijk ervaren en uitdrukken van onszelf neemt de overhand. Dat is tenslotte waarom we als ziel gekozen hebben voor de menselijke ervaring en manier van zelfexpressie.

Oorsprong

Zo velen die het ene spirituele pad volgen weten nog niet wie ze oorspronkelijk zijn en wat hun eigen unieke kwaliteiten zijn. Ze leven daardoor niet hun eigen ‘goddelijkheid’ (unieke blauwdruk) maar doen hun uiterste best om de ‘goddelijkheid’ van hun leraar, guru of religie na te streven en op deze manier verlichting te bereiken. Een onmogelijke zaak.
Alleen ons eigen unieke pad -volgens onze persoonlijke blauwdruk- kan verlichting van pijn en lijden brengen, vrij zijn van onze persoonlijke negatieve gedachtepatronen en onbewuste programma’s en karmische patronen.

We hebben inmiddels heel veel kennis over spiritualiteit en misschien ook al aardig wat inzicht in onszelf maar zolang we geen nieuwe keuzes maken, actie ondernemen, er naar gaan leven, zal er niets wezenlijks veranderen. Je kent vast wel de uitdrukking; als je altijd doet wat je altijd deed zul je altijd krijgen wat je altijd kreeg! Degenen van jullie die de training Karma en Creatie hebben gevolgd begrijpen nu hoe dit precies werkt.

Jezelf kennen

Bij de andere spiritualiteit gaat het niet meer over het eren van goden, guru’s, meesters of iets anders buiten jezelf. Het gaat over Zelf Meesterschap en verantwoordelijkheid, om actie en bewuste ervaring.
Het andere spirituele pad gaat over het werkelijk kennen van jezelf op het diepst mogelijke niveau. Diep naar binnen keren, je authentieke zelf leren kennen en tot uitdrukking brengen, in plaats van zoeken naar antwoorden over jezelf door het pad van anderen proberen te bewandelen of na te doen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen oorspronkelijke blauwdruk en dus ook zijn eigen unieke pad dat tot zelfrealisatie, zelfverwezenlijking en eventuele verlichting leidt.

Onthechten en Doen

Het ene pad gaat over onthechten, rust en balans, vrede en onvoorwaardelijke liefde en verbinding. Net als het andere pad.
Maar het andere pad gaat ook over actie. Niet alleen ZIJN. Maar ook DOEN. (in vrede en liefde zitten ZIJN in lotus-houding of onderuit op de bank brengt geen wezenlijke verandering in je leven. Behalve dat je je vredig en liefdevol voelt. Wat overigens prima is want je gevoel en de frequentie die je uitzendt zijn wel degelijk belangrijk)

Spiritueel zijn is niet naar de paranormaalbeurs gaan, Yoga of meditatie workshops volgen of spirituele boeken lezen en vervolgens weer je “normale leven” leven zoals je altijd gedaan hebt. Dat is spiritueel doen omdat het leuk is of om er bij te horen omdat iedereen het doet of misschien wel om te kunnen overleven!
En dat is niet hetzelfde als spiritueel bewust ZIJN IN WOORD EN DAAD. Leven in verbinding met jouw eigen oorspronkelijke spirit. Je laten leiden door je wezenlijke zelf en niet meer door iets of iemand buiten je.
Je verantwoordelijkheid oppakken voor het creëren van jouw leven. Dit doe je door je overtuigingen onder de loep nemen, je beperkende programma’s bewust worden en veranderen.

Nogmaals ter herinnering voor degene die dit leest en misschien in de war raakt of zich gekwetst voelt door mijn woorden; Het ene is niet beter dan het andere. Het is alleen anders en creëert daardoor andere consequenties en een andere manier van leven en ervaren. En dat is helemaal oké. Er bestaat geen goed of fout, beter slechter. Iets is alleen maar ANDERS. 

Zelfrealisatie

Spiritualiteit gaat over zelfrealisatie en zelfverwezenlijking door middel van fundamenteel zelfonderzoek.
Zelfonderzoek: een periode die ook wel The dark night of the soul  wordt genoemd. Dat klinkt precies zoals het is … (niks rust, niks balans, zen of stilte) maar graven in de donkere krochten van je onderbewustzijn, van je ego en de verhalen over jezelf die je bent gaan geloven. Bewust worden van de overtuigingen en programma’s die jouw zelfrealisatie in de weg staan en deze laag voor laag verwijderen uit je bewustzijn en je leven. Om zo het contact met je oorspronkelijke inner spirit te herstellen en vervolgens te kunnen leven volgens je unieke blauwdruk.
Leven vanuit je oorspronkelijke blauwdruk zal altijd voorspoed en overvloed met zich meebrengen (is niet hetzelfde als financiële rijkdom!). En natuurlijk kan je daar bij mediteren, stilte wandelingen maken, gezond eten en lezingen of workshops van inspirerende mensen bijwonen.

Oorspronkelijke inner spirit

Spiritualiteit betekent voor mij bewust zijn van mijn eigen oorspronkelijke spirit, wezenlijke zelf, en mij daar door laten leiden in het maken van keuzes in mijn leven. Bewust van de realiteit die ik voor mijzelf creëer.
Spiritualiteit heeft mijns inziens niks met paranormale zaken, goden, engelen of aliens te maken. Het versterken van je intuïtieve/paranormale vermogens is meestal wel een gevolg van spirituele ontwikkeling. Maar is niet het belangrijkste, het is een bijzaak.

In dit artikel heb ik een klein deel van twee verschillende manieren van spiritualiteit beleving beschreven volgens mijn persoonlijke visie en ervaring, met de intentie jou te inspireren.

Het ene is niet beter dan het andere, het creëert alleen andere consequenties.

Voor jouw zelfverwezenlijking,
Mariëlle